Reframe Housing logo

Wilt u meer weten over het congres dat heeft plaats gevonden op 15 april 2014? Zie onderstaande informatie wat betreft thema’s en betrokkenen. Momenteel werken de partners de resultaten van de platformdiscussies nader uit tot concrete acties. Na de zomer volgt hierover meer informatie.

INSPIRERENDE SPREKERS met een andere invalshoek

o  Prof. dr. Paul Iske, Open innovatie en Business Venturing Maastricht University
o  Dr. Ir. Wim Gielingh, AcedeMI-IO/ Real Capital System
o  Prof. dr. Ir. Jos Lichtenberg, hoogleraar Productontwikkeling Building Industry

PANELDISCUSSIES om te inspireren

Twee maal geeft een panel met partijen vanuit diverse achtergronden commentaar. Ofwel over de meest uitdagende stellingen rondom huisvesting, ofwel als reactie op de oplossingsrichtingen. U mag interessante verwachten:

Panel 1: Nelleke Nelis (VACpunt Wonen), Edwin Smit (M3 Architecten), Bart Snijders (Portaal & Barbahuis), Willem Koppen (Koppen Vastgoed),

Panel 2:  Arthur Lippus (kernteamlid van de Stroomversnelling), Gerard Beltman (De Groot Vroomshoop), Jan Hoekstra (VDM), Eric Vreedenburgh (Archipelontwerpers) en Atto Harsta (Aldus bouwinnovatie).

PLATFORMEN daar gebeurt het…

Tijdens het congres heeft u de gelegenheid om aan twee platformen deel te nemen. Een platform is e een kleinere groep waar u mee om tafel gaat. Naast inhoudelijke gespreksleiders wordt u bijgestaan door studenten van de TUE, studievereniging Support, voor frisse inbreng en vastlegging van alle ideeën over nieuwbouw en renovatie. De 7 vraagstukken waaruit u kunt kiezen zijn:

> Platform Huisvesting voor de vergrijzende bevolking
door: Masi Mohammedi (lector Architecture Architecture in Health, Hogeschool Arnhem & Nijmegen)
door: Robin de Haan, projectleider gezondheidszorg (Kamer van Koophandel)

> Platform Slim financieren
door: Remko Zuidema (Stichting Briqs)
door: Thomas Verhagen (Dialogues House)

>Platform Ontwikkeling gericht op de gebruiker(processen)
door: Eric de Munck (Centrum Hout) en Cindy Vissering (SBRCUR)
met medewerking van: Nelleke Nelis (VACpunt Wonen)

> Platform Nieuwe duurzaamheid?
door: Atto Harsta (Alduurzaam)
door: Bert Kattenbroek (NBvT)
door: Bas Slager (Repurpose)

>   Platform Omgaan met krimp
door: Yuri van Bergen (Bouwhulpgroep)
door: Hans Zwaanenburg (NBvT)

>Platform Ontwikkeling gericht op totale vastgoedexploitatie
door: Monique Blacha (Slim Bouwen)

>   Platform De nieuwe uitvraag
door: Stan Vermeulen (Stichting Roges)
door: naam volgt door (AEDES)

Door als industrie en opdrachtgevers samen anders en ‘pre-competitief’ het gesprek  aan te gaan, vergroot u de kans op nieuwe en marktrelevantere oplossingsrichtingen. Op verzoek is besloten de platformen te richten op renovatie en nieuwbouw. Doel: een veelvoud aan oplossingsrichtingen, die interessant genoeg zijn om verder uit te werken.  Hebt u interesse voor een oplossingsrichting, dan kunt u zich ook direct melden! Voor meer inhoudelijke informatie zie: platformen.

INFORMATIEMARKT

Op de Inspiratiemarkt treft u partijen die oplossingen, concepten of ideeën aan u voor willen leggen ter inspiratie. Door een actieve opstellen heeft u de gelegenheid veel partijen ineens te spreken. De Inspiratiemarkt bevindt zich midden tussen alle activiteiten. Door een actieve opstelling heeft u de gelegenheid veel partijen ion een korte tijd te spreken.

WALL OF TRANSFORMATION

Op de Wall-of- transformation kunt u uw vragen posten. Ieder die een (deel) van uw vraagstuk kan oplossen wordt gevraagd een visitekaartje achter te laten. Oftewel vraag ontmoet aanbod. Het is dus de moeite waard voordat u het congres gaat bezoeken alvast na te denken voor vraag u oplossingen zoekt.

MEETING-POINTS

De organisatie arrangeert voor u een onverwachte ontmoeting. Bij uw aanmelding kan u op hoofdlijnen aangeven welk type partijen u graag zou willen ontmoeten.

WRAP-UP

In de ‘wrap-up’ neemt de heer Iske u, en een panel van vooruitstrevende partijen, mee langs een aantal inspirerende ideeën uit de platformen. Zo krijgt u een breder beeld van de resultaten van alle platformen. Een panel van 5 vooruitstreven partijen, zowel vanuit de industrie als vanuit de opdrachtgevers, geeft een eerste reactie.

BEGIN WITH THE END IN MIND…

Het congres Reframe Housing is bedoeld als een aanzet tot meer! Vanuit een wederzijds helder beeld voor opdrachtgevers en industrie van kaders, actuele vraagstukken, verdienmodellen, bouw en renovatie concepten  is het de bedoeling te komen tot nieuwe oplossingsrichtingen. De verwachting is het  congres leidt tot een aantal samenwerkingsverbanden, die de meest veelbelovende oplossingsrichtingen willen uitwerken.  Een aantal partners is bereid deze nieuwe initiatieven te begeleiden.